ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ဆိုတာ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔ရဲ့ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ ျပန္လည္ရရွိေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈတို႔ ရရွိေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း(၄၀)ေက်ာ္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား တိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့ရာကေန ေပၚေပါက္လာတဲ့ သမိုင္းဝင္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ တစ္ခုပါ။ ၁၈၉၅-၁၉၄၈ခုႏွစ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိတဲ့အထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာပါ။ ခ်င္းလူမ်ိဳးစုဟာ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ မက်ေရာက္ခင္ကာလအထိ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္ မိမိတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ လူမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။

ေမၿမိဳ႕ (အခု ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕) အေျခစိုက္အဂၤလိပ္စစ္တပ္မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေတြဟာ ၁၉၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားပညာရည္ျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႔႔ရဲ့ ပညာရည္ျမႇင့္တင္ေရးကို စျပီးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႔ရဲ့ သမိုင္းမွာ ပထမဦးဆံုးဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ဒီအဖြဲ႕အစည္းမွာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဆူဗီဒါအြမ္ပိုင္း (ကန္ပက္လက္ခ႐ိုင္)၊ ဒု-ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးဝမ္သူးေမာင္ (ဝမ္းသူးရြာ၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္)၊ အတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ဦးရမ္းေလာင္းလိန္ (ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္)၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေျမျပန္႔အ႐ႈိခ်င္းမ်ား၊ လူရွည္ခ်င္း အမ်ဳိးသားတို႔ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေၾကာင့္ပဲ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ သတ္မွတ္ေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ေန႔တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ရတယ္။

၁၉၂၈ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႔ရဲ့ ပထမဆံုး ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္တဲ့ ခ်င္းေတာင္ညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကျပီး ၁၉၃၃မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ ဆုိျပီး အမည္ေျပာင္း မွည့္ဆိုခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၃၄ စက္တင္ဘာလ၂၉ရက္ေန႔မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႕ ညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၿဗိတိသွ်ဆီမွ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႔ရဲ့ အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏွစ္နာခ်က္ ၉ ခ်က္ကို တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ ညီလာခံရဲ့ အေရးႀကီးဆံုး ေတာင္းဆိုခ်က္ဟာ ျပည္မကို လြတ္လပ္ေရးေပးရင္ ခ်င္းေတာင္ကိုလည္း လြတ္လပ္ေရး ေပးရမယ္။ အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေတြနည္းတူ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားကိုလည္း တန္းတူအခြင့္အေရး ေပးရမယ္ လို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၃၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၉ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးဖို႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ခ်င္းအမ်ဳိးသား ကိုယ္စားလွယ္ ၃၀၀၀ခန္႔ နဲ႔ အဂၤလိပ္ အာဏာပိုင္ တို႔ဟာ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ ႔မွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ၿဗိတိသွ် အာဏာပိုင္တို႔အေနနဲ႔ "မည္သို႔မွ်လိုက္ေလ်ာေပးႏိုင္မည္မဟုတ္" ဆိုတဲ့ တု႔ံျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔လည္း ဆႏၵျပျပီးတုံ႔ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာ အဂၤလိပ္အစိုးရဟာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီညႊတ္ေရးကို တရားမဝင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ဦးဝမ္သူးေမာင္ႏွင့္အဖြဲ႕ ၉ ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႔ကို ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ တီးတိန္၊ ျမင္းၿခံ၊ မႏၲေလး၊ ကသာ ေထာင္ေတြမွာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့တယ္။ ဦးဝမ္သူးေမာင္ဟာ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖမ္းခံရၿပီး သူ႔ရဲ့ အိမ္ကိုပါ မီး႐ႈိ႕ပစ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသူေပါ့။

၁၉၄၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉-၂၂ ရက္မ်ားမွာ ခ်င္းဝိေသသတိုင္း၊ တိုင္းလံုးဆိုင္ရာ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို ဖလမ္းၿမိဳ ႔မွာ က်င္းပခဲ့ျပီး ခ်င္းဝိေသသတိုင္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ျပည္သူလူထု ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ရြာသူႀကီး၊ တိုက္သူႀကီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ေျပာင္းခြန္၊ လူခြန္၊ အမဲခြန္ ေပးေဆာင္တဲ့စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို က်င့္သံုးရင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ၂၀ရက္ေန႔မွာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၁၈-၁၉၄၈ထိဟာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႔အတြက္ သမိုင္းဝင္အျဖစ္အပ်က္ေတြ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ကို ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ တရားဝင္သတ္မွတ္ဖို႔ ၁၉၅၀ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့တဲ့ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေရးရာေကာင္စီ အစည္းအေဝးကေန သတ္မွတ္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ မင္းတပ္ၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးအခ်ဳိ႕ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ့ သဝဏ္လႊာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖတ္ၾကားအားေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါေတြကေတာ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ေပၚလာပံု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလးေပါ့။ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ့ခ်စ္စရာ ရိုးရာဓေလ့အခ်ိဳ ႔ Angel Shaper သိသေလာက္ေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြဟာ အရင္ဘုိးဘြားေခတ္ကတည္းက အင္မတန္မွကို ရိုးသားျဖဴစင္ျပီး သစၥာတရားကို တန္ဖိုးထားတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလူမ်ိဳးစုကို သစၥာရွိတဲ့ ေတာင္ဇလပ္ပန္းနီေလးေတြ၊ ေအာက္ခ်င္းငွက္ကေလးေတြနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳခဲ့တယ္ေလ။

ေတာင္ဇလပ္ပန္းဆိုတာ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ အလွဆံုး၊ အေမႊးဆံုး နဲ႔ နာမည္အႀကီးဆံုးပန္း မဟုတ္ခဲ့ေပမယ့္ သူ႔သဘာဝနဲ႔သူ ပြင့္ဖူးတတ္တဲ့ျပီး ေနဒဏ္၊ မိုးဒဏ္၊ ေလဒဏ္ အားလံုးကို ႀကံ့ႀကံ့ခံရင္း သစၥာရွိရွိ ပြင့္ဖူးတတ္တဲ့ သစၥာရွိတဲ့ပန္းကေလးတစ္မ်ိဳးပါ။ ေတာင္ဇလပ္ပန္းဟာ ပင္စည္ကေန ခူးဆြတ္ေပမယ့္ သူ႔သဘာဝကိုက အၾကာႀကီး ပြင့္လန္းနိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ပန္းတစ္မ်ိဳးေပါ့။ ဒီပန္းေလးေတြဟာ ေျမျပန္႔ ေဒသေတြမွာ မပြင့္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီလိုေအးခ်မ္းတဲ့ ေတာင္ေပၚေဒသမွာပဲ ထူးျခားစြာ ပြင့္တတ္တဲ့ ပန္းတစ္မ်ိဳးပါ။ ေတာင္ဇလပ္ပန္းေတြဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳအလွဆင္ေနတဲ့ သဘာဝကေပးတဲ့ လက္ေဆာင္ပါ။

ေအာက္ခ်င္းငွက္ရဲ့ သဘာဝဟာဆုိရင္ သူတို႔ဟာသစၥာရိွတဲ့အမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ သစၥာရွိသလဲ ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ေကာင္ေသရင္ က်န္ခဲ့တဲ့တစ္ေကာင္ကပါ သူ႔ခ်စ္သူေသတဲ့ေနရာေဒသကိုေရာက္ေအာင္ ဟုိးအျမင့္ဆံုးေကာင္းကင္ေပၚကေန ထိုးဆင္းက်ျပီး အသက္ေသခံရင္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သစၥာတရား ႀကီးမားခဲ့ ၾကတဲ့ ငွက္ကေလးေတြေပါ့။ သူတို႔ရဲ့သစၥာတရားဟာ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ ပံုသက္ေသ ေကာင္းေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဥပမာေလးတစ္ခုေျပာရရင္ အရင္ေခတ္တုန္းက ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ့ေတာင္ေပၚေဒသ ေတာရြာေတြမွာ ေသာ့ဆုိတာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ပစၥည္းေပ်ာက္တယ္။ ခုိးတယ္၊ ဝွက္တယ္၊ သူခိုး ဆုိတာ မရွိခဲ့ဘူးေလ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ဟာ ယံုၾကည္မႈရွိတယ္။ သစၥာရွိၾကတယ္။ လယ္ထြန္သြား၊ အျပင္သြားတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ကြ်ဲ၊ ႏြား တိရိစာၦန္ေတြရဲ့ ရန္ကေန ကာကြယ္ဖို႔ေလာက္ပဲ သစ္လံုးေတြနဲ႔ အကာအကြယ္ျပဳ ခဲ့ၾကတာပါ။ အဲဒီေလာက္ ေအးခ်မ္းခဲ့တာေပါ့။

ေနာက္ျပီး ခ်စ္စရာဓေလ့တစ္ခုကေတာ့ လူပ်ိဳ၊ အပ်ိဳေတြဟာ မိဘႏွစ္ပါးရဲ့ မ်က္စိေအာက္မွာပဲ ခ်စ္ေရးဆို တတ္ၾကတယ္။ ခ်စ္ခြင့္ပန္ၾကပါတယ္တဲ့ေလ။ အခ်စ္ေရးဆိုတဲ့အခါမွာလဲ ကဗ်ာေတြ၊ သီခ်င္းေလးေတြဖြဲ႔ဆိုျပီး ခ်စ္ေရးဆိုတတ္ၾကတာ ဓေလ့တစ္ခုေပါ့။ လူပ်ိဳလွည့္ျပီဆိုရင္ လူသူရွိတဲ့ေနရာ အဓိကကေတာ့ အပိ်ဳေလးရဲ့ ေနအိမ္မွာ မိဘ၊ေမာင္နွမရွိေနခ်ိန္ေတြမွသာ လည္ခြင့္ရွိပါတယ္။ သမီးရည္းစားခ်ိန္းေတြ႔ၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ မိသားစုအားလံုးနဲ႔ မီးဖုိေဘးမွာမီးကေလးလႈံရင္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မ်က္လံုးခ်င္းစကားေျပာၾကျပီး ခ်စ္ၾကည္ႏူးၾကရတယ္ ဆိုပဲ။ ဒီေခတ္လူငယ္ေတြလို လူသူပါးျပီး ေမွာင္တဲ့ေနရာေတြ၊ ရုပ္ရွင္ရံုေတြ၊ ပန္းျခံရဲ့ ေထာင့္ေနရာေလးေတြ၊.... စတဲ့ စတဲ့ ေနရာေလးေတြမွာ ခ်ိန္းေတြ႔ၾကတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာခ်င္တာပါ။ အဟဲ။ ခ်စ္သူခ်င္းလဲ ေအာက္ခ်င္းငွက္ေတြလိုပဲ သစၥာရွိၾကတယ္။ ေသတဲ့အထိကုိပဲ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး တန္ဖိုးထားျပီး ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ၾကပါတယ္။

ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြမွာ ခ်င္းစကား၊ ခ်င္းအမ်ိဳးအႏြယ္ေပါင္း အမ်ားႀကီး အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ (အကုန္လံုးကို ေဖာ္ျပရင္ ပိုစ့္ကအရမ္းကုိ ရွည္သြားလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ အခြင့္ႀကံဳမွ ေဖာ္ျပပါ့မယ္)။ ပန္းအိုးေလးတစ္လံုးကို အလွဆင္ဖို႔ အတြက္ ပန္းပြင့္ အမ်ိဳးစံု၊ အေရာင္စံု အသံုးျပဳမွသာ လိုအပ္သလို အလွပဆံုး အလွဆင္ႏိုင္သလိုပဲ၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြ ဟာလဲ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးႏြယ္စု၊ ဘာသာစကားစုေတြေၾကာင့္သာ ပိုျပီး လွပသက္ဝင္ အဓိပၸာယ္ရွိရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ၂၀၁၀ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ (၆၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ဒီပိုစ့္ေလးကို ေရးသားရျခင္းပါ။ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မေဖာ္ျပႏိုင္တာ Angel Shaper ရဲ့ အားနည္းခ်က္ ျဖစ္သလို၊ ေသခ်ာေလ့လာျပီးမွ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး စိတ္ဝင္စားစရာအခ်ိဳ ႔ကို အခြင့္ရွိရင္ တင္ျပပါဦးမယ္။

ဒီပိုစ့္ေလးအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ အႀကံေပးျပီး ကူညီေျပာျပေပးတဲ့ အကို (U Sianpu) နဲ႔ သူငယ္ခ်င္း ေပါက္စီကို ေက်းဇူးအႀကီးႀကီးတင္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေပါက္စီ ဆြဲထားတဲ့ ဒီဇိုင္းေလးေၾကာင့္လဲ ေက်းေက်းစ္ေနာ္။

ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္
Angel Shaper
19.2.2010 (Fri;)
11:25 Pm

23 comments:

ျမန္မာျပည္ထဲက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတစ္ခုျဖစ္တဲ့
ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႕ကို ခုလိုမ်ိဳး သိခြင့္ရလိုက္တဲ့
အတြက္ ျဖဴစင္ၾကယ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးဟာ ျမန္မာျပည္ဖြား
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြပဲ မဟုတ္လား။

အားပါးပါး ခ်င္းအေၾကာင္းသိလိုက္ရတာပဲဟ
ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ပါတယ္ ညီမေလးေရ
ကိုယ့္အမ်ဳိး ကိုယ့္ေျမ မေမ့တဲ ့ အမ်ဳိးေကာင္းသမီးျဖစ္ပါေစဗ်ာ
ဒီလိုေရးလိုက္ေတာ့ ခ်င္း လူမ်ဳိးအေၾကာင္းသိရတာေပါ့ဗ်ာ
ကုိယ့္ေျမ ကိုယ့္ေရ ကို တန္ဖိုးထားတတ္ျပီးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ပါေစဗ်ာ

ခ်င္း အမ်ိဳးသားေန႕အေၾကင္းေလးကို ဗဟုသုတရလို႕
ေက်းဇူး...
ခ်င္း အမ်ိဳးသားေန႕မွာ...ေပ်ာ္ပါေစ
ခ်င္း အမ်ိဳးသမီးေရ...း )

အား..တယ္ဗဟုသုတရပါလား..ညီမရ။
အမေတာ့ တပ္အပ္ေျပာရဲတယ္။
အမေတြ႔ၾကံဳဘူးခဲ့တဲ့.. ကခ်င္ ကရင္ ခ်င္း အစရိွတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြဟာ.. ပြင့္လင္းတယ္။ ရိုးသားတယ္။ မေကာက္က်စ္တတ္ဘူး။ အဲဒါ အေသအခ်ာပဲ။

တိုင္းရင္းသားေတြက အေရာင္မဆိုး ပါဘူး။ ေဖာ္ေရြၾကတယ္။ စိတ္ရင္းေကာင္းၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ ေတြေလာက္ပဲ ေကာက္က်စ္ၾကတာပါ။

အမလဲ ကရင္ကို ခ်စ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ရတာကိုလဲ ဂုဏ္ယူတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမက ျမန္မာေတာထဲၾကီးခဲ့ရတာ..။ညီမဆက္ေရးမဲ့ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားအေၾကာင္းေတြ ဖတ္ခ်င္ပါေသးတယ္။

မိုမိဂ်ိ

hayyyyy မီးၾကီးေရ
ေအာ္ေဟာ္ နာက တူမ်ား တဂယ္တိတရားရို႕ အခုေဒါ႕ တူက အလွဴ႕လက္ဖက္နဲ႕ ညက္ႏွာ ရုပ္တယ္ေပါ႕ေရ ဟတ္ရားးး ဟြန္းးးးးးးး
ဘာပဲေျပာေျပာေလ ကုိရီႏိုေျပာသလိုေပါ႕ အားလံုးက ျမန္မာျပည္ဖြားေတြပဲမလား

ေဟးးးးးးးး နင္႕ကုိ ဘဲတင္းေနတယ္ေနာ္ ဟိဟိ ေခါင္းၾကိမ္းဖို႕သာျပင္ထား ဒါျဗဲ ေျပာမယ္ ဟက္

တြားေဒါ႕မယ္ေအ ေနာ္ တာ႕တာ ဒုန္းးးးးးဒုန္းးးးးးးးးးးးဒုန္းးးးးးးးးးးး ဂလံုးးးးးးးးးး ဂလြမ္းးးးးးးးး ဖံုးးးးးးးးးး ဒုိင္းးးးးးးးးးး ဟိဟိ ဝက္နဲ႕မလြတ္လို႕ အကုန္တုိက္ကုန္ျပီ ဟဲဟဲ ေခ်ာ္တီးးးး

ေတာင္ဇလပ္ပန္းနဲ ့ လွေနတဲ့ ခ်င္းတိုင္းရင္းသူေလး သမီးၾကီး အိန္က်ယ္ ...မယ္မယ္ကိ ေမြးရက်ိဳူး နပ္တယ္ ကြယ္ ။
တို ့တေတြ ့ ျမန္မာျပည္ဘြား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ ရုိးသားၾကိဳးစားၾကပါရဲ ့ နဲ ့၊ တပါးကၽြန္ေအာက္မွ စည္းလံုးစြာ ရုန္းထြက္နိူင္ခဲ ့ၾက ရဲ ့ နဲ့ ။ ခုေတာ့ လူတစုေအာက္မွာ ဖိႏွိပ္ညွင္းဆဲ ခံေနၾကရတာ ရင္နာစရာပဲ...

( ဝက္တေကာင္ ေတာ့ ဝက္မလြတ္ငွက္ေပ်ာ ေတြ စြတ္ စား ေနတယ္ေနာ္ ..ၾကည္ ့ ထိန္း အံုး...း)))) )

ဗဟုတုတ အမ်ားႀကီးရလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ပါေစဗ်ာ။ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္နဲ႔လည္း ျပည့္စံုပါေစ။

ေတာ္လုိက္တာ ငါ့တုိ႔အမ်ိဳးသားေန႔ေတာင္ ဘာမွန္းမသိဘူး။ ဂုဏ္လည္းယူပါတယ္။ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္ဆုိတဲ့ ဝတ္တပါးကို ထမ္းေဆာင္ ဒါလည္း မဂၤလာတပါးပါ။ တိုင္းရင္းသားေတြ ပြင့္လင္းတယ္ ရုိးသားတယ္။ ငါအားၾကီး သေဘာက်တယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြ ေတာင္ဇလပ္ပန္းလုိပဲ ခ်င္းျပည္နယ္က ခြဲခြာလာရေပမယ့္ ရုိးသားျခင္း ဂုဏ္သတင္းေတြ ေမြးပ်ံေနပါေစ။ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြ ေအာက္ခ်င္းငွက္ေတြလုိပဲ တျခားတေနရာေရာက္ေနေပမယ့္ သစၥာတရားေတြ တည္ျမဲေနပါေစ။

ညီမေရ ခ်င္းေတာင္ကို ျပန္လြမ္းသြာၿပီ။ မအယ္လည္း တိုက္တိုက္ ဆိုင္ဆိုင္ေလ ၁၉ရက္ေန႔ ခ်င္းေတာင္ ေရာက္တယ္ ေနာက္ေန႔က အမ်ိဳးသားေန႔ ျဖစ္ေနတယ္။

ေသာ့က ခုေခတ္ ခတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပစၥည္းကေတာ့ မေပ်ာက္ဘူး။ စက္ဘီးေတြဆို ေတာင္ေဇာင္းမွာ ဒိတိုင္း ရပ္ထားခဲ့တာပဲေလ။ အိမ္ေရွ႕မွာ ဆတ္သား ဂ်ီသား ဒိတိုင္း လွန္းခဲ့တာပဲ။ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္တယ္ မရွိဘူး။

ညာလည္း မေျပာၾကဘူး။ အံ့ေရာေလ။ ငါ အိုက္ေဇာကို ကုန္ကူး သြားမလို႕ ေနမေကာင္းဘူး ေရးေပးပါတဲ့ေလ။

ေတာင္ဇလပ္ပန္းေတြ ေက်ာက္တိုင္ေတြ ေခါင္ရည္ေတြ ေထာပတ္သီးေတြ ေတာင္ပတ္လမ္းေတြ လြမ္းစရာပဲ ညီမေရ။

မအယ္

သူငယ္ခ်င္း ခ်င္းမေလး အိန္ဂ်ယ္

ကုိယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ ဆုိတဲ့ စကားလုိပဲ ကုိယ့္လူမ်ိဳးရဲ ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာေတြ ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါေစ...
ေတာင္ဇလပ္ပန္းလုိ ၾကံ့ခုိင္ၿဖဴစင္တဲ့စိတ္ဓါတ္ ၊ ေအာက္ခ်င္းငွက္လုိ သစၥာေတးသြားသီလုိ ့ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားအားလုံးရဲ ့ အမ်ိဳးသားေန ့ ကမၻာတည္သေရြ ့ တည္ပါေစ.....

ေလးစားလ်က္.

တလႏြန္(တုနန္)

သမီးႀကီးေရ...ဗဟုသုတေတြရလို ့ေက်းဇူးေနာ္....ခ်င္းမေလးရယ္ ေတာင္ဇလပ္ပန္းရယ္ ေအာက္ခ်င္းငွက္ရယ္ ၿပီးေတာ့ “ ရိ ”ေရကန္ရယ္.. အတူတူတဲြၿပီး ျမင္ေယာင္မိပါတယ္....

ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကေတာ့ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ပါပဲ။ သတိရေစခ်င္တာ တစ္ခုက... ခ်င္းျပည္နယ္ပဲ ရွိတယ္၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးဆိုတာက ခ်င္းျပည္နယ္ကမို႔လို႔ ခ်င္းလူမ်ဳိးလို႔ေခၚခဲ့ၾကေပမယ့္ “ဇိုမီး” ဆိုရင္ ပိုၿပီး ျပည့္စံုမွန္ကန္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူမ်ဳိး သမိုင္းနဲ႔ ဘာသာေဗဒ ကၽြမ္းက်င္သူေတြရဲ႕ အဆိုအရနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔ကိုလည္း အဂၤလိပ္လို ေပါင္းတဲ့အခါ "Zomi National Day" လို႔သာ ေပါင္းပါေတာ့တယ္။ "Chin National Day" လို႔ဆိုရင္... ဒါဟာ မွန္ကန္တဲ့ Topic (or) Title တစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

(Anyway Ma Fri Angel is ever gre8! Keep the good work!!!)

PS: Hih comment pen a taktak-ah... na post simte' ading ka cihna hi zaw ei...

အိမ္ဂ်ယ္ရွပ္ျပာ ဆိုတာ ရွပ္ျပာရွပ္ျပာ ဆိုေပမယ့္ ဒီလိုဆိုေတာ့လည္း လူၾကီးဆန္သားပဲ...

ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္းကို အခုလို အမ်ားသိေအာင္ ေျပာျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...

ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ အျပန္အလွန္ ေလးစားထိုက္တဲ့ အရာတခုပါ...

တဦးနဲ႕ တဦး ဒီ့ထက္ပိုျပီး ခ်စ္ခင္ ရင္းႏွီးမႈရေအာင္ ေနာက္လည္း အခုလို စာမ်ိဳးေတြ ေရးအံုးေနာ္...

းဝ)

ညီမေလးေရ..အမွတ္တရပို႕စ္ေလးကုိ
ဖတ္သြားပါတယ္....

သူငယ္ခ်င္း
ကၽြန္ေတာ္တို႕သူငယ္ခ်င္းနဲ႕မိတ္ဆက္ခ်င္ပါတယ္၊
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕blogေလးကိုဖတ္ရပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းရဲ႕အေရးအသားနဲ႕တင္ျပဟန္ကို
သေဘာက်ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တိဳ႕ရဲ႕http://tayla
ydoeyethmatthan.ning.com
/မွာလဲေရးေပးေစခ်င္ပါတယ္။အကယ္လို႕
ေရးရန္အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာ ရွိလို႕
မေရးနိဳင္လွ်င္လည္း။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ၾကိဳက္တဲ႕စာမ်ားကိုRefrenceလုပ္ဖို႕
ခြင့္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္။သူငယ္ခ်င္းကေလာင္အမည္နဲ႕
သူငယ္ခ်င္း၏blog Link ကို ပါ Refrence
၏ေနာက္္တြင္ေရးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။အမ်ားဖတ္ရႈ႕ရန၊္
ဗဟုသုတႏွင့္ရသ
ေျဖေဖ်ာ္မႈရရန္အတြက္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက
္နားလည္ေစခ်င္ပါသည္။

update ျဖစ္ေသာpostမ်ားကိုလည္း
taylaymin@gmail.comသို႕ပို႕ေပးးေစခ်င္ပါသည္
။ေက်းဇူးအမ်ားၾကိီးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။
ေတေလမ်ား

အေကြ်းအေမြးေလးပါ ပါရင္ေကာင္းမယ္ေနာ္
ကိုယ့္မ်ဳိးႏြယ္အေၾကာင္း ကိုယ္ေသေသခ်ာခ်ာ သိေတာ့ ဂုဏ္မငယ္ရဘူးေပါ့။ ဒီထက္ပိုျပီး ျပည့္စံုေအာင္ ေရးပါအံုး။

သူငယ္ခ်င္းလိုက္ခဲ့စမ္းပါ .
အလည္တစ္ေခါက္ လိုက္ခဲ့စမ္းပါ
တိုမ်ားခ်င္းဓေလ့ထံုးစံ ျမင္ေစခ်င္လွတယ္
ေတာင္ေပၚေခါင္ရည္ခ်ိဳျမျမ တၾကိုက္ေလာက္ေသာက္ရင္ အေမာေျပ
ဒါဟာ လည္း ခ်င္းျပည္ရဲ႕ ဓေလ့တခုပါ ..
ခ်င္းအမ်ိဳးသားအားလံုး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႕ ဘ၀ကို အေကာင္းဆံုး ျဖတ္သန္းနိုင္ၾကပါေစ

သမီးၾကီးေရ.... တကယ္ ပ်ားတုတ္ေနလို႕ ခုမွေရာက္တယ္... ခ်င္း အေၾကာင္းေလးဖတ္သြားတယ္... ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ တိုင္း၇င္းသားေတြပဲေနာ္...

ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ရိုးသားမႈကို ခ်င္းေတြနဲ႔ေပါင္းသင္းျဖစ္တဲ့ ကိုယ္အမ်ားႀကီး သိနားလည္ပါတယ္။ ျဖဴစင္ရိုးသားျပီး အျပစ္ကင္းတဲ့ ခ်င္းမေလးကို သတိရေနပါတယ္။
ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔မွာ သိပ္ေပ်ာ္ခဲ့မွာပဲေနာ္။ သီခ်င္းေတြေရာ ဆိုခဲ့ေသးလား?
အစစ ဂရုစိုက္ပါ ခ်င္းမေလးေရ...

ခင္တဲ့
ကိုေနာင္

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ယူသြားတယ္။ရင္ထဲမွာအမွတ္တရ သိမ္းဆည္းရန္။ဆက္လက္ေရးသားေပးပါလို႔။

ကိုယ္အမ်ိဳးသားေန႔ ကို မေမ႔ပဲ အမွတ္တရ အျဖစ္ ပိုစ္ေလးတစ္ခုေရးနိဳင္တာ ေလးစားပါတယ္ တူမေလး။မအားတဲ႔ၾကားက လာေရာက္ အားေပးဖတ္ရႈ႕သြားပါေၾကာင္း။ ေပ်ာ္ရႊင္ေအးခ်မ္းပါေစဗ်...။

ခင္မင္မႈျဖင္႔-
အားလံုးကိုေပ်ာ္ေစခ်င္တဲ႔........